Τεχνική Υποστήριξη

  Τεχνική Υποστήριξη Farfisa
  Τηλ 22210 62130

  email : farfisa@geyer.gr


  Τεχνική Υποστήριξη Fibaro
  Τηλ 2310 544308

  email : fibaro@geyer.gr


  Τεχνική Υποστήριξη Geyer DS
  Τηλ 2310 544308

  email : ds@geyer.gr

   Με την επιλογή του παρακάτω πλαισίου ελέγχου δηλώνω ότι επιθυμώ η GEYER® Hellas να διατηρήσει τα στοιχεία μου.

   * Η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ανωτέρω χορηγηθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση geyernews@gmail.com.