Παραδείγματα ενδεικτικών τιμών του συστήματος GEYER-dS

1 Δωμάτιο (Σαλόνι-Τραπεζαρία) Φωτισμός

btn1
Έξυπνο σπίτι (μονοφασικός πίνακας με 2 γραμμές φωτισμού) με ένα δωμάτιο Σαλόνι-Τραπεζαρία που περιέχει 2 φωτιστικά οροφής και 1 φωτιστικό δαπέδου, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
1 Δωμάτιο (Σαλόνι-Τραπεζαρία) Φωτισμός-Ρολά
btn3
Έξυπνο σπίτι (μονοφασικός πίνακας με 2 γραμμές φωτισμού) με ένα δωμάτιο Σαλόνι-Τραπεζαρία που περιέχει 2 φωτιστικά οροφής,  1 φωτιστικό δαπέδου και 2 ρολά με διπλό μπουτόν, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
2 Δωμάτια (Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο) Φωτισμός
btn2
Έξυπνο σπίτι (μονοφασικός πίνακας με 3 γραμμές φωτισμού) με δύο δωμάτια Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο που περιέχει 3 φωτιστικά οροφής και 2 φωτιστικά δαπέδου, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
2 Δωμάτια (Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο) Φωτισμός-Ρολά
btn4
Έξυπνο σπίτι (μονοφασικός πίνακας με 3 γραμμές φωτισμού) με δύο δωμάτια Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο που περιέχει 3 φωτιστικά οροφής2 φωτιστικά δαπέδου και 3 ρολά με διπλό μπουτόν, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
Oικία πλήρως εξοπλισμένη
btn5
Έξυπνο σπίτι (μονοφασικός πίνακας με 5 γραμμές φωτισμού) με Σαλόνι-Τραπεζαρία, Κουζίνα, Διάδρομο, 2 Υπνοδωμάτια, Μπάνιο, που περιέχει 10 φωτιστικά οροφής, 3 εξωτερικά φωτιστικά, 2 φωτιστικά δαπέδου, 6 ρολά, 3 τέντες, θερμοστάτης καλοριφέρ (Οn/Off),  3 αισθ. κίνησης, θερμοσίφωνο, μπουτόν κεντρικής διαχείρισης, μπουτον πανικού, έξυπνη πρίζα, κλιματιστικό, ποτιστικό κήπου με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone
1 Δωμάτιο (Σαλόνι-Τραπεζαρία) Φωτισμός
btn1
Έξυπνο σπίτι (τριφασικός πίνακας με 2 γραμμές φωτισμού) με ένα δωμάτιο Σαλόνι-Τραπεζαρία που περιέχει 2 φωτιστικά οροφής και 1 φωτιστικό δαπέδου, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
1 Δωμάτιο (Σαλόνι-Τραπεζαρία) Φωτισμός-Ρολά
btn3
Έξυπνο σπίτι (τριφασικός πίνακας με 2 γραμμές φωτισμού) με ένα δωμάτιο Σαλόνι-Τραπεζαρία που περιέχει 2 φωτιστικά οροφής,  1 φωτιστικό δαπέδου και 2 ρολά με διπλό μπουτόν, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
2 Δωμάτια (Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο) Φωτισμός
btn2
Έξυπνο σπίτι (τριφασικός πίνακας με 3 γραμμές φωτισμού) με δύο δωμάτια Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο που περιέχει 3 φωτιστικά οροφής και 2 φωτιστικά δαπέδου, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
2 Δωμάτια (Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο) Φωτισμός-Ρολά
btn4
Έξυπνο σπίτι (τριφασικός πίνακας με 3 γραμμές φωτισμού) με δύο δωμάτια Σαλόνι-Τραπεζαρία και Υπνοδωμάτιο που περιέχει 3 φωτιστικά οροφής2 φωτιστικά δαπέδου και 3 ρολά με διπλό μπουτόν, με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone.
Oικία πλήρως εξοπλισμένη
btn5
Έξυπνο σπίτι (τριφασικός πίνακας με 5 γραμμές φωτισμού) με Σαλόνι-Τραπεζαρία, Κουζίνα, Διάδρομο, 2 Υπνοδωμάτια, Μπάνιο, που περιέχει 10 φωτιστικά οροφής, 3 εξωτερικά φωτιστικά, 2 φωτιστικά δαπέδου, 6 ρολά, 3 τέντες, θερμοστάτης καλοριφέρ (Οn/Off),  3 αισθ. κίνησης, θερμοσίφωνο, μπουτόν κεντρικής διαχείρισης, μπουτον πανικού, έξυπνη πρίζα, κλιματιστικό, ποτιστικό κήπου με πλήρη τοπική αυτοματοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών των συσκευών, από PC/Tablet/Smartphone