Προφίλ Αλουμινίου για ταινίες LED

Προφίλ Αλουμινίου για ταινίες Led, τάπα, βάση, κάλυμμα.
Κωδικός
Code
Περιγραφή Μ x Π x Υ (mm)
AL502 Προφίλ
502-PC Κάλυμμα για: AL502 2000 Χ 14.9 Χ 8.6
502-PL Βάση για: AL502
502-SN
Τάπα για: AL502
AL504B Προφίλ
 504-PC  Κάλυμμα για: AL504B 2000 Χ 14.6 Χ 9.7
504-PL  Βάση για: AL504B
 504-SN  Τάπα για: AL504B
AL512 Προφίλ
 512-PL Τάπα για: AL512 2000 Χ 12.1 Χ 6.7
AL601 Προφίλ
601-PC Κάλυμμα για: AL601
601-PL Βάση για: AL601 2000 Χ 15.8 Χ 15.8
601-SN Τάπα για: AL601
AL605 Προφίλ
605-PC Κάλυμμα για: AL605 2000 Χ 24.5 Χ 12.2
605-PL Βάση για: AL605
605-SN Τάπα για: AL605