Τι εννοούμε με τον όρο “Smart Security”

Το σύστημα είναι έξυπνο για 3 βασικούς λόγους:
Σας δίνει την δυνατότητα να το διαχειρίζεστε απομακρυσμένα μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet και σας δίνει την δυνατότητα να το ρυθμίζετε με SMS.
Παρέχει άμεση ειδοποίηση ενεργοποίησης συναγερμού μέσω κλήσης στα τηλέφωνα που έχετε ορίσει καθώς και διάφορες πληροφορίες για την παραβίαση του προστατευμένου χώρου, π.χ. περιοχή, ώρα κλπ.
Σας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων όπλισης – αφόπλισης, ώστε να διαμορφώνετε την συμπεριφορά του συστήματος όπως θέλετε και για όποτε θέλετε.