Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Συστήματος GEYER-dS είναι η ευκολία με την οποία αυτό εγκαθίσταται σε μια υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η εγκατάσταση αφορά μόνο τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τα ‘ντουί’ των συσκευών που θα γίνουν ‘έξυπνες’ και την αντικατάσταση των διακοπτών που δίνουν εντολές με απλά μπουτόν.

faq-distribution-board

Α. Εγκατάσταση στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Στον ηλεκτρολογικό πίνακα τοποθετούνται τα απαιτούμενα στοιχεία (φίλτρα, ‘μικροαυτόματοι διακόπτες’ και server) ανάλογα με τον αριθμό των γραμμών που ελέγχονται από αυτόματες ασφάλειες, των αριθμό των συσκευών που θέλουμε να καταστήσουμε «έξυπνες» και το επίπεδο ελέγχου που θέλουμε να έχουμε πχ. μόνο τοπικά ή και από απόσταση. Η εγκατάσταση του κυκλώματος γίνεται μόνο μέσα στον πίνακα με τη χρήση απλού διπολικού καλωδίου. Για την μετάδοση του σήματος εκτός του πίνακα προς τις έξυπνες συσκευές χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες γραμμές φάσης του ρεύματος.
Β. Εγκατάσταση στα ντουί
Στα σημεία που υπάρχουν συνδεδεμένες οι προς έλεγχο συσκευές εγκαθιστούμε τις ‘έξυπνες κλέμες’. Μετά την εγκατάσταση μπορούμε να καταστήσουμε τις συσκευές ‘έξυπνες’ και να τις ελέγξουμε από τον πίνακα μέσω του ‘μικροαυτόματου διακόπτη’ που βρίσκεται στην ίδια γραμμή φάσης.

faq_klemme2_

faq_klemme3

Γ. Εγκατάσταση στους πριζοδιακόπτες
Όλοι οι διακόπτες που θα ασκούν έλεγχο πρέπει να αντικατασταθούν από απλούς διακόπτες μπουτόν χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα μπουτόν των υφιστάμενων πριζοδιακοπτών για λόγους αισθητικής. Στην περίπτωση που θέλουμε περισσότερες λειτουργίες από το μπουτόν όπως για παράδειγμα «σενάρια» φωτισμού, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ‘έξυπνες κλέμες’ και στο κουτί του συγκεκριμένου μπουτόν.