Τα πλεονεκτήματα του Συστήματος GEYER- dS, είναι τα παρακάτω:
  • Δεν απαιτείται επιπλέον καλωδίωση
  • Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή αγορά λογισμικού
  • Δεν απαιτείται Wi-Fi
  • Δεν απαιτούνται αλλαγές πριζοδιακοπτών για την λειτουργία του
  • Η εγκατάσταση γίνεται μέσα σε 1-2 ημέρες από τον ηλεκτρολόγο σας
  • Είναι εύκολο στην διαχείριση
  • Είναι επεκτάσιμο με δυνατότητα  ελέγχου όλων των στοιχείων του σπιτιού (από λαμπτήρες έως οικιακές συσκευές)
  • Λειτουργεί από απόσταση
  • Είναι προσιτό στην τιμή

faq_klemme_