Μεταγωγικοί Διακόπτες ράγας 1-0-2, σειρά ES και Ασφαλοδιακόπτες σειρά EP


 

ES

Μεταγωγικοί

 

es-changeover-2p

 

2P

2 Φάσεις

 

Κωδικός A Συσκευασία
ES 240 G 40 6

es-changeover-4p

 

4P

3 Φάσεις + N

 

Κωδικός A Συσκευασία
ES 440 G 40 3

 

EP

Ασφαλοδιακόπτες

 

ep-1-5p_3p

 

1.5P

1 Φάση

 

3P

1 Φάση

 

 

Κωδικός A Συσκευασία
EP 163 T 63 12

 

 

Κωδικός A Συσκευασία
EP 163 TN 63 4

 

ep-4-5p_6p

 

4.5P

3 Φάσεις

 

6P

3 Φάσεις

 

Κωδικός A Συσκευασία
EP 363 T 63 4

 

 

Κωδικός A Συσκευασία
EP 363 TN 63 2