Μετρητές ενέργειας


 

ER

 

er-rail-001e

 

Ράγας

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 001E Ηλεκτρονικός 1Φ 5 (32) 1 1

er-rail-001u

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 001U Μηχανικός 1Φ 5 (30) 1 1

er-rail-703

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 703 Ηλεκτρονικός 1Φ 10 (100) 2 5

er-rail-750
 

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 750 Μηχανικός 3Φ 5 (100) 4 1

 

 

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 815 Ηλεκτρονικός 3Φ 5 (100) 4 1

 

er-outdoors-144

 

Εξωτερικοί επίτοιχοι

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 144 Μηχανικός 1Φ 10 (40) 1

er-outdoors-344

 

Κωδικός Περιγραφή Amb Θέσεις Συσκευασία
ER 344 Μηχανικός 3Φ 10 (40) 1