GU10/MR11/MR16

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  EKO Halogen Spot MR16 16W GU5.3 2700Κ 17

  EKO Halogen Spot MR16 16W GU5.3 2700Κ 17

  Code: FHM16

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot MR16 28W GU5.3 2700Κ 23

  EKO Halogen Spot MR16 28W GU5.3 2700Κ 23

  Code: FHM28

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot MR16 40W GU5.3 2700Κ 63

  EKO Halogen Spot MR16 40W GU5.3 2700Κ 63

  Code: FHM40

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot MR11 16W GU4 2700Κ 170l

  EKO Halogen Spot MR11 16W GU4 2700Κ 170l

  Code: FHMG416

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot MR11 28W GU4 2700Κ 370l

  EKO Halogen Spot MR11 28W GU4 2700Κ 370l

  Code: FHMG428

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot 28W GU10 2700Κ 370lm

  EKO Halogen Spot 28W GU10 2700Κ 370lm

  Code: FHG28

  VIEW PRODUCT

  EKO Halogen Spot 42W GU10 2700Κ 630lm

  EKO Halogen Spot 42W GU10 2700Κ 630lm

  Code: FHG42

  VIEW PRODUCT