G4/G9

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  LED Lamp G4 2W 3000K 180lm 12-24V AC/DC

  LED Lamp G4 2W 3000K 180lm 12-24V AC/DC

  Code: LWG42-12/24D

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 3.5W 4000K 350lm dim

  LED Lamp G9 3.5W 4000K 350lm dim

  Code: LG93.5CD

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 3.5W 3000Κ 350lm dim

  LED Lamp G9 3.5W 3000Κ 350lm dim

  Code: LG93.5WD

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 Glass 2.5W 4000K 240lm

  LED Lamp G9 Glass 2.5W 4000K 240lm

  Code: LCG92.5-G

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G4 1.6W 3000K 160lm 12V AC/DC

  LED Lamp G4 1.6W 3000K 160lm 12V AC/DC

  Code: LWG416

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G4 1.6W 4000K 170lm 12V AC/DC

  LED Lamp G4 1.6W 4000K 170lm 12V AC/DC

  Code: LCG416

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 5W 3000Κ 470lm

  LED Lamp G9 5W 3000Κ 470lm

  Code: LG95-PW

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 5W 4000Κ 470lm

  LED Lamp G9 5W 4000Κ 470lm

  Code: LG95-PC

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 Glass 2.5W 3000K 230lm

  LED Lamp G9 Glass 2.5W 3000K 230lm

  Code: LWG92.5-G

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 3.5W 4000Κ 350lm

  LED Lamp G9 3.5W 4000Κ 350lm

  Code: LG93.5-PC

  VIEW PRODUCT

  LED Lamp G9 3.5W 3000Κ 350lm

  LED Lamp G9 3.5W 3000Κ 350lm

  Code: LG93.5-PW

  VIEW PRODUCT