Ρελέ διαφυγής σειρά EF 6 kA


 

EF

 

ef-2p-ac

 

2P

1 Φάση +N

Τύπος AC

6kA, 40-63 A
30, 100, 300, 500mA

 

 

Κωδικός A / mA Συσκευασία
EF 240 DG 40 / 30 1
EF 240 GG 40 / 100 1
EF 240 EG 40 / 300 1
EF 240 FG 40 / 500 1
EF 263 DG 63 / 30 1
EF 263 GG 63 / 100 1
EF 263 EG 63 / 300 1
EF 263 FG 63 / 500 1

ef-4p-ac

 

4P

3 Φάσεις +N

Τύπος AC

6kA, 40-63 A
30, 100, 300, 500mA

 

 

Κωδικός A / mA Συσκευασία
EF 440 DG 40 / 30 1
EF 440 GG 40 / 100 1
EF 440 EG 40 / 300 1
EF 440 FG 40 / 500 1
EF 463 DG 63 / 30 1
EF 463 GG 63 / 100 1
EF 463 EG 63 / 300 1
EF 463 FG 63 / 500 1

ef-2p-a

 

2P

1 Φάση +N

Τύπος A

6kA, 40-63 A
30, 100, 300mA

 

 

Κωδικός A / mA Συσκευασία
EF 240 D 40 / 30 1
EF 240 G 40 / 100 1
EF 240 E 40 / 300 1
EF 263 D 63 / 30 1
EF 263 G 63 / 100 1
EF 263 E 63 / 300 1

ef-4p-a

 

4P

3 Φάσεις +N

Τύπος A

6kA, 40-63 A
30, 100, 300mA

 

 

Κωδικός A / mA Συσκευασία
EF 440 D 40 / 30 1
EF 440 G 40 / 100 1
EF 440 E 40 / 300 1
EF 463 D 63 / 30 1
EF 463 G 63 / 100 1
EF 463 E 63 / 300 1