Διαγωνισμός

      Ισχύει μια συμμετοχή ανά 10€ αγορών.

      Με την επιλογή του παρακάτω πλαισίου ελέγχου δηλώνω ότι επιθυμώ η GEYER® Hellas να διατηρήσει τα στοιχεία μου.

      * Η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ανωτέρω χορηγηθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση geyernews@gmail.com.