Εργοταξιακοί και Βιομηχανικοί Πίνακες, IP44


 

COMPACT

 

compact_1

 

Κωδικός Περιγραφή
VF 120 Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 2P διακόπτη με λυχνία, γενική ασφάλεια 40A C χαρ. καμπύλης, ρελέ διαφυγής, 2 ασφάλειες 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης και 2 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.
VF 120 A Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 2P διακόπτη με λυχνία, γενική ασφάλεια 40A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης και 2 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.
VF 140 Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 2P διακόπτη με λυχνία, γενική ασφάλεια 40A C χαρ. καμπύλης, ρελέ διαφυγής, 4 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης και 4 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.
VF 140 A Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 2P διακόπτη με λυχνία, γενική ασφάλεια 40A C χαρ. καμπύλης, 4 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης και 4 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.

 


Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 163x264x131

 

compact_2

 

Κωδικός Περιγραφή
VF 221 Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, ρελέ διαφυγής, 1 ασφάλεια 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 1 πρίζα βιομηχανικού τύπου CEE 5Χ16 και 2 πρίζες σούκο βιομηχανικού τύπου.
VF 221 A Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικο 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, 1 ασφάλεια 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 1 πρίζα βιομηχανικού τύπου CEE 5Χ16 και 2 πρίζες σούκο βιομηχανικού τύπου.

 


Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 180x460x171