Εργοταξιακοί και Βιομηχανικοί Πίνακες, IP44


 

COMPACT

 

compact_3

 

Κωδικός Περιγραφή
VF 322 Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικό 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, ρελέ διαφυγής, 2 ασφάλειες 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 2 πρίζες βιομηχανικού τύπου CEE 5X16 και 2 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.
VF 322 A Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικό 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 2 πρίζες βιομηχανικού τύπου CEE 5X16 και 2 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.

 

compact_4

 

Κωδικός Περιγραφή
VF 332 Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικό 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, ρελέ διαφυγής, 2 ασφάλειες 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 3 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 2 πρίζες βιομηχανικού τύπου CEE 5X16 και 3 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.
VF 332 A Μονταρισμένος εργοταξιακός πίνακας που περιέχει γενικό 4P διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες 40A C χαρ. καμπύλης, 2 ασφάλειες 3P 16A C χαρ. καμπύλης, 3 ασφάλειες 16A C χαρ. καμπύλης, 2 πρίζες βιομηχανικού τύπου CEE 5X16 και 3 πρίζες σούκο με καπάκι βιομηχανικού τύπου.

 


Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 276x460x148