ΚΑΛΩΔΙΑ

  Η GEYER HELLAS ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

  Η εταιρεία  GEYER HELLAS ΑΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και παραγωγή καλωδίων, δημιουργώντας στρατηγική συνεργασία  με εταιρεία που διαθέτει πείρα και γνώση στον τομέα των καλωδίων για πάνω από 20 χρόνια.Τα στελέχη, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και η πείρα μας είναι η εγγύηση για την εξυπηρέτηση και κάλυψη όλων των αναγκών και απαιτήσεών σας.

  ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Τα καλώδια ελέγχονται και πιστοποιούνται από το εργαστήριο της CEIS S.L. στην Ισπανία, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαική νομοθεσία. Επίσης τα καλώδια της GEYER συμμορφώνονται με την απαίτηση για αντοχή σε φωτιά Eca.

  ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΗΣ GEYER HELLAS ΑΕ

  • Εύκαμπτα
  • Εύκολη απομόνωση των κλώνων
  • Ευκολία στην εγκατάσταση

  Ολα τα καλώδια της εταιρίας παράγονται στην Ελλάδα.

  ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

  ΝΥΑ H07V-U H07V-R

  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΛΕΓΧΩΝ:

  EN 50525-2-31, HD 21.3, IEC60227-1, EN60332-1-2:2005+A11:2016,

  EN13501-6:2014, UNE-EN50575:2015, UNE-EN50575:2015/A1:2016,

  UNE13501-6:2015, EN50575:2014+A1:2016

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
  Κατάλληλα για χρήση σε κανάλια με επικάλυψη
  και για μόνιμη προστατευμένη εγκατάσταση μέσα ή πάνω σε εξαρτήματα φωτισμού και μέσα σε οικιακές συσκευές. Για μηχανισμούς παρεμβολής και μηχανήματα χειρισμού ή ελέγχου για ισχύ μέχρι ΑC.ή μέχρι 750 V DC. μέσα στο έδαφος.

  Ονομαστική Τάση (V): 450/750

  Αριθμός αγωγών: 1

  NYFAZ, H03VH-H

  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΛΕΓΧΩΝ:

  EN 50525-2-31, HD 21.5, IEC60227-1, EN60332-1-2:2005+A11:2016,

  EN13501-6:2014, UNE-EN50575:2015, UNE-EN50575:2015/A1:2016, UNE13501-6:2015,

  EN50575:2014+A1:2016

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
  Εύκαμπτα σύρματα για χρήση σε κατοικίες, κουζίνες, γραφεία, κατάλληλα για πολύ ελαφριά καθήκοντα, για μικρές φορητές οικιακές συσκευές.

  Ονομαστική Τάση (V): 300/300

  Αριθμός αγωγών: 2

  Διάμετρος αγωγών: 0.5-0.75

  NYL, H03VV-F

  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΛΕΓΧΩΝ:

  EN 50525-2-31, HD 21.5, IEC60227-1, EN60332-1-2:2005+A11:2016

  EN13501-6:2014, UNE-EN50575:2015, UNE-EN50575:2015/A1:2016, UNE13501-6:2015, EN50575:2014+A1:2016

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
  Σε κατοικίες, κουζίνες, γραφεία, για μικρές φορητές οικιακές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνα, επιτράπεζιες ή σταθερές λάμπες, μηχανήματα γραφείων). Ακατάλληλα για χρήσεις σε εξωτερικό χώρο, σε βιομηχανικά ή γεωργικά κτίρια ή για μη οικιακά φορητά εργαλεία.

  Ονομαστική Τάση (V): 300/300

  Αριθμός αγωγών: 2-4

  Διάμετρος αγωγών: 0.5-0.75

  NYL, H05VV-F

  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΛΕΓΧΩΝ:

  EN 50525-2-31, HD 21.5, IEC60227-1, EN60332-1-2:2005+A11:2016

  EN13501-6:2014, UNE-EN50575:2015, UNE-EN50575:2015/A1:2016, UNE13501-6:2015, EN50575:2014+A1:2016

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
  Για οικιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου των περιπτώσεων που περιλαμβάνεται το νερό. Για μέτρια καθήκοντα (πχ. Πλυντήρια, στεγνωτήρια και ψυγεία). Ακατάλληλα για χρήσεις σε εξωτερικό χώρο σε βιομηχανικά ή γεωργικά κτίρια ή για μη οικιακά φορητά εργαλεία.
  Ονομαστική Τάση (V): 300/500

  Αριθμός αγωγών: 2-5, 7

  Διάμετρος αγωγών: 1-2.5

  NYY, E1VV-U E1VV-R

  ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΛΕΓΧΩΝ:

  EN 50525-2-31, IEC60502-1, EN60332-1-2:2005+A11:2016

  EN13501-6:2014, UNE-EN50575:2015, UNE-EN50575:2015/A1:2016, UNE13501-6:2015, EN50575:2014+A1:2016

  Εφαρμογή:
  Μονωμένα με PVC και επικαλυμμένα καλώδια ενέργειας, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε σωληνώσεις.
  Ονομαστική Τάση (V): 600/1000

  Αριθμός αγωγών: 1,2,3 – 4, 3 + 1, 5, 6 – 61, 7 – 19 / 1, 3-4

  Διάμετρος αγωγών: 1.5 – 500, 1.5 – 50, 1.5 – 300,25/16 – 300/150,1.5 – 95,1.5 – 2.5,4 / 25-500, 16-240