Κωδικός
Περιγραφή
Διαστάσεις μπουτονιέρας
1CKD
Μονοκατοικία με χωνευτή μπουτονιέρα
94 x 150 x 17 mm
2CKD
Διπλοκατοικία με εξωτερική μπουτονιέρα
94 x 150 x 28 mm
1CKSD
Μονοκατοικία με χωνευτή μπουτονιέρα
94 x 150 x 17 mm
2CKSD
Διπλοκατοικία με εξωτερική μπουτονιέρα
94 x 150 x 28 mm
Κωδικός
Περιγραφή
Διαστάσεις μπουτονιέρας
1CK
Μονοκατοικία με χωνευτή μπουτονιέρα
94 x 150 x 17 mm
2CK
Διπλοκατοικία με εξωτερική μπουτονιέρα
94 x 150 x 28 mm
1CKS
Μονοκατοικία με χωνευτή μπουτονιέρα
94 x 150 x 17 mm
2CKS
Διπλοκατοικία με εξωτερική μπουτονιέρα
94 x 150 x 28 mm
Κωδικός
Περιγραφή
1V
Κιτ 1 κλήσης
2V
Κιτ 2 κλήσεων
4V
Κιτ 4 κλήσεων
6V
Κιτ 6 κλήσεων
8V
Κιτ 8 κλήσεων
10V
Κιτ 10 κλήσεων
12V
Κιτ 12 κλήσεων