Πριζοδιακόπτες modular Marlanvil


aqua_modular
 

Πλαστικά κουτιά

 

aqua-plastic_boxes

 

Κωδικός Περιγραφή
** 2 module
G-1703.XL 3 module
G-1704.XL 4 module
G-1706 6 module

 

Στηρίγματα

 

aqua-supports

 

Κωδικός Περιγραφή
G-7422 Μαύρο 2 module
G-7723 Μαύρο 3 module
G-7723.B Λευκό 3 module
G-7724 Μαύρο 4 module
G-7724.B Λευκό 4 module
G-7726 Μαύρο 6 module
G-7726.B Λευκό 6 module

 

 

 

** Κατόπιν ερωτήσεως