Andromeda

  To Andromeda είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης φωτισμού που επιτρέπει στην πόλη την δραστική περικοπή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οδοφωτισμού της. Με την χρήση του οι δήμοι μπορούν πλέον να εξοικονομήσουν πολύ σημαντικά οικονομικά κόστη και να χαμηλώσουν ραγδαία το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

  Πλεονεκτήματα

  Εξοικονόμηση ενέργειας

  Το ενεργειακό κόστος μειώνεται αμέσως έως και 35%, μέσω της εναλλαγής ON / OFF, της στοχευμένης προοδευτικής μείωσης της φωτεινής ροής (dimming) και της αποτελεσματικής διαχείρισης της κατανάλωσης.

   

  Βελτιστοποίηση συντήρησης

  Οι ομάδες συντήρησης δεν χρειάζεται πλέον να περιπολούν στους δρόμους, αφού λαμβάνουν λεπτομερείς ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε δυσλειτουργία των φωτιστικών, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανάλυσης βλαβών και των απαραίτητων υλικών για την επισκευή τους.

  Κοινοτικά οφέλη

  Πιο βιώσιμες πόλεις και καθαρότερο περιβάλλον

  Με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς της ποσότητας CO2 που απελευθερώνεται, το Σύστημα μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πόλης και παράλληλα συμβάλλει στην εκπλήρωση των ολοένα και πιο απαιτητικών περιβαλλοντικών προτύπων. Επιπλέον, η φωτεινή ρύπανση γενικά μειώνεται σημαντικά.

  Υψηλότερη ποιότητα της υπηρεσίας φωτισμού

  Το Σύστημα συντελεί στην αποφυγή ατυχημάτων, λόγω δυσλειτουργίας στα φωτιστικά σώματα, διότι τα περισσότερα από τα προβλήματα φωτισμού, εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται προτού οι πολίτες λάβουν ακόμη την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν.

  Andromeda Controllers

  Οι ελεγκτές φωτιστικών του συστήματος Andromeda, διατίθενται τόσο σε έκδοση NEMA, για απευθείας τοποθέτηση στο φωτιστικό, όσο και σε καλωδιακή έκδοση για τοποθέτηση στην κολώνα ή τη γραμμή τροφοδοσίας.
  Ο Andromeda Controller, είναι ένας έξυπνος ελεγκτής, ο οποίος είναι ικανός να ελέγχει μια η περισσότερες λάμπες ή φωτιστικά. Έχει την ικανότητα της διαχείρισης του φωτιστικού (ON/OFF) και της ρύθμισης της λαμπρότητας (dimming), καθώς και της μέτρησης ισχύος και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και εντοπισμού βλαβών. Είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά δεδομένων και εντολών από και προς την πύλη ελέγχου (gateway).

  Andromeda Gateway

  Το Andromeda Gateway είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για την σύνδεση των ελεγκτών των φωτιστικών σε ένα απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, ενώ παράλληλα αποτελεί και έναν ολοκληρωμένο ελεγκτή πίνακα διανομής, με δυνατότητα ON/OFF και μέτρησης ισχύος. Τυπικά τοποθετείται σε ηλεκτρικούς σταθμούς και μπορεί να εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί ώστε να επιτρέπει τη διαχείριση ενός συγκεκριμένο τμήματος οδοφωτισμού.

  Andromeda Cloud Πρόγραμμα διαχείρισης

  Χάρτης Οδοφωτισμού

  Οι ελεγκτές είναι καταγεγραμμένοι με γεωδαιτικές συντεταγμένες και ορατοί σε διαδραστικό χάρτη, που δίνει μια εξαιρετική συνολική απεικόνιση του οδοφωτισμού. Από τον διαδραστικό χάρτη κάθε εξοπλισμός είναι εύκολα ανιχνεύσιμος ώστε να αλλαχθούν ρυθμίσεις, να γίνει άμεση παρέμβαση ή απεικόνιση του ιστορικού του.

  Προφίλ λειτουργίας - φωτεινότητας

  Με την βοήθεια της εφαρμογής είναι δυνατή η παραμετροποίηση της φωτεινότητας (dimming) σε χαμηλότερα επίπεδα κατά τις νυχτερινές ώρες. Μπορεί επίσης να επιλεγεί λειτουργία ανατολής – δύσης ηλίου με βάση την τοποθεσία και την εποχή. Με την χρήση τωνπροφίλ μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης του 10 έως 30% επιπλέον.

  Ανάλυση κατανάλωσης

  Οι ελεγκτές μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να παρέχουν μετρήσεις (ισχύ, τάση, ένταση, συντελεστή ισχύος) βάσει ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η εφαρμογή του Andromeda εκτελεί ανάλυση απόδοσης όπως κατανάλωσης και εξοικονόμησης που έχει επιτευχθεί.

  Εντοπισμός βλαβών

  Οι ελεγκτές έχουν την δυνατότητα εντοπισμού βλάβης. Η σχετική πληροφορία μεταδίδεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα προς ενημέρωση των χρηστών για την βλάβη.

  Έλεγχος παροχής

  Μέσω υπολογιστή ή εφαρμογής κινητού ο χρήστης μπορεί να ανοιγοκλείσει ή να αλλάξει τα επίπεδα φωτισμού. Επιπρόσθετα αν έχει γίνει εγκατάσταση του Andromeda σε τέτοια αρχιτεκτονική, μπορεί να ανοιγοκλείνουν τα φωτιστικά σε συγκεκριμένα επιμέρους τμήματα για γρήγορη συντήρηση.

  Κωδικός Τύπος
  SCS.AND.CNT Concetrator
  SCS.AND.GTW Gateway
  SCS.AND.LCN lamp controller
  SCS.AND.LCL lamp controller
  SCS.AND.Cx8 8xRelay Concetrator Module