Επιστροφή στο πάνω μέρος
imgloader
Search Popup Default
Mobile X
Mobile X

Όροι Χρήσης

GEYER HELLAS S.A (Όροι Χρήσης)

Το παρόν website (“Web Site”) σας παρέχεται από την GEYER Ελλάς Α.Ε., Δροσιά, 34 100 Χαλκίδα , (“GEYER”).

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Web Site από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιέχονται ή είναι διαθέσιμες μέσω του παρόντος Web Site (το “Περιεχόμενο”) και αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδεχομένως «κατεβάσετε», υποβάλετε και/ ή δημοσιεύσετε στο Web Site (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος Web Site. Οι εν λόγω ειδικοί όροι ενδέχεται να ισχύουν επιπροσθέτως των παρόντων Όρων Χρήσης ή όπου ορίζεται και μόνο στο βαθμό που ορίζεται ρητώς, να υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας το παρόν Web Site, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν ή οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Web Site. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση του παρόντος Web Site.

2. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από τη GEYER οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το Web Site μετά την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε τακτικά για όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Άλλα web site της GEYER ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης οι οποίοι ισχύουν σχετικά με τα εν λόγω web site.

Η GEYER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή να κάνει αλλαγές ή ενημερώσεις σε σχέση με το Web Site ή το Περιεχόμενο του Web Site οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. Η GEYER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει, να αρνηθεί ή να διακόψει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στο Web Site ή σε οποιοδήποτε μέρος του με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με το παρόν Web Site χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της GEYER και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου όπως δημοσιεύεται στο παρόν Web Site.

4. Αποποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ WEB SITE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ». Η GEYER ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η’ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ WEB SITE, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η GEYER, ούτε οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της εγγυώνται ή κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ότι (i) το Web Site θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, (ii) το Web Site θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλμα ή (iii) ότι τα αποτελέσματα που αποκτώνται από τη χρήση του Web Site (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών στο παρόν Web Site) θα είναι ορθά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα πληρούν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις απαιτήσεις σας.

Πρόκειται για ένα web site δημόσιας χρήσης. Δεν πρέπει να έχετε οποιαδήποτε προσδοκία εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να υποβάλετε στο παρόν Web Site. Μην υποβάλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

Η GEYER και οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με διακοπές ή παραλείψεις στις υπηρεσίες Διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας και δεν εγγυώνται ότι το Web Site ή οι υπηρεσίες που το καθιστούν διαθέσιμο ή οι ηλεκτρικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από τη GEYER δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Οποιοδήποτε υλικό που «κατεβάζετε» ή αποκτάτε με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης του παρόντος Web Site γίνετε κατ’επιλογή και με κίνδυνό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από το «κατέβασμα» του εν λόγω υλικού.

5. Εγγραφή

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του Web Site και η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών του Web Site ενδέχεται να απαιτεί την εγγραφή σας ως συμμετέχων. Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση.

Όταν εγγραφείτε, πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη ή “handle” και κωδικό και πρέπει να παρέχετε μια μοναδική, έγκυρη, τρέχουσα και επαληθεύσιμη διεύθυνση e-mail. Πανομοιότυπα ονόματα χρήστη και διευθύνσεις e-mail δεν επιτρέπονται, οπότε εάν το όνομα ή η διεύθυνση που εισάγετε χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια άλλη. Θα σας στείλουμε επιβεβαίωση με e-mail που θα περιέχει τα στοιχεία εγγραφής σας. Σε περίπτωση που η παράδοση των εν λόγω πληροφοριών δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβαση ή χρήση από εσάς πεδίων, λειτουργιών ή χαρακτηριστικών που απαιτούν εγγραφή μπορεί να απορριφθεί ή να τερματιστεί. Πρέπει να ενημερώνετε αμέσως την εγγραφή συμμετοχής σας ώστε να διατηρείται ακριβής και τρέχουσα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τον κωδικό σας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε το όνομα χρήστη σας ή να διαγράψουμε το περιεχόμενο που υποβάλατε στο Web Site ή να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που, κατά αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε ότι είναι χυδαίο, απρεπές, καταχρηστικό ή κατά άλλο τρόπο μη δέον περιεχόμενο. Είστε, επίσης, αποκλειστικά υπεύθυνοι προκειμένου να περιορίζετε την πρόσβαση στον υπολογιστή (ές) σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του λογαριασμού σας, με το όνομα χρήστη και/ ή κωδικό σας που οφείλονται στη συμπεριφορά, αδράνεια ή αμέλειά σας. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε ύποπτη ή χωρίς έγκριση συμπεριφορά σε σχέση με το λογαριασμό, το όνομα χρήστη και/ ή τον κωδικό σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω e-mail σε κάποια από τις διευθύνσεις μας που βρίσκονται στο επίσημο site της εταιρίας. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να απαγορεύσουμε την εγγραφή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία e-mail ή ISP.

6. Συμμετοχή

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στο Web Site, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι προσήκον, εποικοδομητικό και συναφές και δεν θα περιέχει κανένα παράνομο στοιχείο ή κατά άλλο τρόπο ακατάλληλο για δημοσίευση, περιλαμβάνοντας, όχι περιοριστικά, στοιχεία που (1) ενδέχεται να είναι δυσφημιστικά ή επιζήμια για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (2) ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία σε πρόσωπο ή ιδιοκτησία ή κατά άλλο τρόπο να δυσφημίσουν ή να παρενοχλήσουν ένα πρόσωπο ή οργανισμό, (3) ενδέχεται να παραβιάσουν νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου (περιλαμβανομένου του δικαιώματος περί ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας), (4) είται πορνογραφικού, χυδαίου, υβριστικού, απρεπούς ή απειλητικού περιεχομένου, (5) είναι πολιτιστικά, εθνοτικά ή κατά άλλο τρόπο απαράδεκτα ή (6) προτείνουν ή παροτρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Θα κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανιχνεύετε και να απομακρύνετε ιούς ή άλλα χαρακτηριστικά που «μολύνουν» ή προκαλούν ζημία προτού υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό. Επίσης, δεν θα μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας, ερωτηματολόγια και υλικό προσέλκυσης πελατείας μέσω του Web Site. Επιπρόσθετα, δεν θα παραποιείτε επικεφαλίδες ούτε θα κατευθύνετε με συγκεκριμένο τρόπο στοιχεία ταυτοποίησης ή άλλα στοιχεία προκειμένου να παραπλανήσετε σχετικά με την προέλευση Περιεχομένου και/ή Περιεχομένου Χρήστη μέσω του Web Site μας ή να χειραγωγήσετε σχετικά με την παρουσία σας στο Web Site. Δεν θα παρεμβαίνετε ούτε θα αναστατώνετε τη λειτουργία των site, διακομιστών ή δικτύων μας, ούτε θα προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιφέρει παράλογα η δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή μας.

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται στο Web Site δεν προσβάλλει οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό ή άλλο δικαίωμα, όπως (όχι περιοριστικά) δικαιώματα copyright, εμπορικών σημάτων ή ευρεσιτεχνιών ή οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε από τις ιδέες, στοιχεία που υποβάλλετε ή συζητήσεις σας ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς εντός του Web Site, το οποίο δεν υπόκειται σε δικαίωμα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα χωρίς αποζημίωση ή αναγνώριση.

Με το παρόν παραχωρείτε στη GEYER, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και συνεργάτες της παγκόσμια, ανέκκλητη, χωρίς χρέωση, μη αποκλειστική, παραχωρήσιμη και μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προετοιμασία παράγωγων έργων, διανομή, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, μετάδοση και δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη που παρέχεται από εσάς, στο παρόν Web Site ή σε οποιοδήποτε άλλο web site της GEYER ή σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων της GEYER σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας και τις συνέπειες από την ανακοίνωση, υποβολή και/ ή δημοσίευσή του. Η GEYER μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να εξετάζει και να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Χρήστη πριν και/ή μετά την υποβολή του. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι μας είναι αδύνατο να παρακολουθούμε ή να εξετάζουμε κάθε Περιεχόμενο Χρήστη. Όχι περιοριστικά, η GEYER, οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της δεν θα καθίστανται και δεν μπορούν να καθίστανται υπεύθυνοι για την ακρίβεια, πληρότητα, ποιότητα ή εγκυρότητα του Περιεχομένου Χρήστη που ανακοινώνεται από τρίτους στο Web Site.

Η GEYER δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιαδήποτε άποψη, πρόταση ή συμβουλή που εκφράζεται εντός του περιεχομένου και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Η GEYER έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και/ή να απομακρύνει μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που είναι απαράδεκτα, μη προσήκοντα ή κατά άλλο τρόπο παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή τη συναίνεση του χρήστη και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται είναι απαράδεκτο ή μη προσήκον, καλό είναι να επικοινωνεί άμεσα με τη GEYER μέσω e-mail. Αφού λάβουμε την εν λόγω ειδοποίηση, θα προβούμε σε εύλογες προσπάθειες και στις ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Καθώς η διαδικασία είναι χειροκίνητη, σας ενημερώνουμε ότι πιθανόν να μην είμαστε σε θέση να απομακρύνουμε ή να επεξεργαστούμε αμέσως ένα συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη.

7. Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η GEYER Η’ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Η’ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Η’ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η’ ΕΥΛΟΓΗ Η’ ΑΛΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η’ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Η’ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η’ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ WEB SITE, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GEYER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η’ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ GEYER.

Εάν ζείτε σε χώρα ή πολιτεία όπου δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω αποκλεισμούς ή περιορισμούς ευθύνης ή οποιαδήποτε από τις αποποιήσεις εγγυήσεων στο ως άνω Άρθρο 4, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί δεν θα ισχύουν για εσάς παρά μόνο στο βαθμό που είναι επιτρεπτοί. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί θα περιορίζονται και θα υφίστανται στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

8. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η GEYER δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε site που ανήκει σε τρίτο και που ενδέχεται να συνδέεται με το Web Site μέσω υπερσυνδέσμου, είτε αυτός ο υπερσύνδεσμος παρέχεται από το Web Site είτε από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Κάθε σύνδεσμος από το Web Site μας σε άλλο site δεν συνεπάγεται υποστήριξη του άλλου site και δεν παρέχεται καμία κρίση ή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου οποιουδήποτε site με το οποίο ενδεχομένως συνδέεται το Web Site και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Κάθε λογισμικό που διατίθεται για το «κατέβασμα» από ή μέσω του παρόντος Web Site παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους κάθε ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης χρήσης. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης χρήσης, το λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες και οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η GEYER ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η’ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

9. Copyright και Εμπορικά Σήματα

Το copyright και όλα τα λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο που παρέχεται από τη GEYER, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και/ ή τους συνεργάτες της, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση του Web Site, η συγκέντρωση δεδομένων στο Web Site και η σειρά, ακολουθία και διάταξη του παρόντος Web Site, όλα ανήκουν στην GEYER και/ ή στους συνεργάτες της ή παρόχους αδείας της. Η GEYER επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν.

Το GEYER είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της GEYER.

Το GEYER και όλα τα λοιπά σήματα κατατεθέντα της GEYER και των θυγατρικών της είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Η δέουσα χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της GEYER όταν αναφέρετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας.

Η χρήση και καταχώρηση του ονόματος GEYER διατηρείται αποκλειστικά για την εταιρία μας. Απαγορεύεται να καταχωρείτε ή να χρησιμοποιείτε μία επωνυμία, νομική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, domain name ή άλλη ονομασία, ένδειξη ή περιγραφή στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα GEYER ή άλλο παρόμοιο όνομα ή οποιοδήποτε όνομα αποτελεί μέρος του ονόματος GEYER, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν που ανήκει στην GEYER A.E

10. Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα στο Web Site

Το παρόν Web Site προορίζεται για δημόσια χρήση από τη φύση του και οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλεται σε αυτό θεωρείται μη εμπιστευτική. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς θα αποτελεί “δημοσίευση” της εν λόγω εφεύρεσης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών.

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται και/ή συζητείται στο Web Site ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνιών, copyright, εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της GEYER, των θυγατρικών, συγγενών εταιριών, συνεργατών της ή τρίτων. Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης ιδεών, προτάσεων, υποδείξεων ή λύσεων ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στο Web Site, έχετε την ευθύνη προκειμένου να λάβετε τη δέουσα έγκριση πνευματικής ιδιοκτησίας προτού προχωρήσετε στην εν λόγω εκμετάλλευση.

11. Αποζημίωση και Απαλλαγή

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε και θα καθιστάτε αζήμια τη GEYER, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες και προμηθευτές της και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, προστηθέντες, διαδόχους και εκδοχείς τους, από και κατά οποιασδήποτε ζημίας, ευθύνης, κόστους και εξόδων (περιλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών και επαγγελματικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από την ανακοίνωση, το περιεχόμενο ή τη μετάδοση μηνύματος, δεδομένων, υλικού ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε στο Web Site, ή από οποιασδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση καταγγελίας ή νομικής ενέργειας που προκαλείται από οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που ανακοινώνεται από εσάς, η GEYER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει την ταυτότητά σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ενδέχεται να έχει για εσάς.
Σε περίπτωση διένεξής σας με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσετε τη GEYER, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες και προμηθευτές της και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, νόμιμους εκπροσώπους, προστηθέντες, διαδόχους και εκδοχείς τους από αξιώσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (για άμεση και αποθετική ζημία) οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν ή συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τις εν λόγω διενέξεις.και αποζημι

12. Κλείσιμο του Site

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να κλείσουμε το Web Site ή οποιοδήποτε μέρος του για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή τη συναίνεση του χρήστη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αδυναμία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου και/ ή Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στο Web Site.

13. Προϊόντα της GEYER

Το Web Site ενδέχεται να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της GEYER που ίσως να μην είναι (άμεσα) διαθέσιμα σε κάποια χώρα. Η εν λόγω αναφορά(ές) δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή σε ορισμένη χώρα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας της GEYER για περαιτέρω πληροφορίες:

14. Δήλωση «Ασφαλούς Λιμένα» (Safe Harbor)

Οι πληροφορίες στο παρόν website ενδέχεται να περιέχουν ορισμένες δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της GEYER και ορισμένα από τα σχέδια και τους στόχους της GEYER σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι καμία δήλωση μελλοντικού χαρακτήρα δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Παραδείγματα δηλώσεων μελλοντικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν τις δηλώσεις που κάνουμε σχετικά με τη στρατηγική, τις εκτιμήσεις για την αύξηση πωλήσεων, τα μελλοντικά ΕΒΙΤΑ (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και τη μελλοντική εξοικονόμηση κόστους, τις μελλοντικές εξελίξεις στις οργανικές δραστηριότητές μας όπως και τα οφέλη από μελλοντικές εξαγορές και την κεφαλαιουχική θέση μας. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα περιέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα επειδή σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις ώστε να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που περιγράφονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις εγχώριες και παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής μας, στην ικανότητά μας στον εντοπισμό και την ολοκλήρωση επιτυχημένων εξαγορών και στην ενσωμάτωση αυτών των εξαγορών στις δραστηριότητές μας, στις προτιμήσεις των καταναλωτών αναφορικά με τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα μας, στην ικανότητά μας στην ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων, στην ικανότητά μας να υλοποιούμε τα οφέλη αυτής της στρατηγικής, στις πολιτικές και ενέργειες των κυβερνητικών και κανονιστικών αρχών, στις μεταβολές στη νομοθεσία και στον αντίκτυπο από τον ανταγωνισμό – με πολλούς από τους παράγοντες αυτούς να μην βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματά μας ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια, τους στόχους και τις προσδοκίες μας που περιγράφονται στις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα.

15. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτούς και την ερμηνεία τους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών αναφορικά με οποιεσδήποτε διαφορές, απαιτήσεις ή αγωγές που προκύπτουν ή σχετίζονται ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση από εσάς του παρόντος Web Site, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με την ύπαρξη ή εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

16. Διαιρετότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρείται άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικαθίσταται από μια έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που προσεγγίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σκοπό της αρχικής διάταξης ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις εφαρμόζονται κανονικά.

17. Μη Παραίτηση

Η αδυναμία εκ μέρους της GEYER να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από τα δικαιώματα της GEYER στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης σε σχέση είτε με προηγούμενες είτε με μελλοντικές ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου. Ούτε η λήψη οποιωνδήποτε κεφαλαίων από τη GEYER ούτε η εξάρτηση οποιουδήποτε προσώπου από τις ενέργειες της GEYER θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Μόνο μία συγκεκριμένη γραπτή παραίτηση υπογραφόμενη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της GEYER μπορεί να έχει νομικές συνέπειες.

18. Επικεφαλίδες

Οι επικεφαλίδες των άρθρων στους Όρους Χρήσης εισάγονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ευκολίας και δεν συνιστούν μέρος τους ούτε επηρεάζουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τη έννοια ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο website μας.