Χρονοδιακόπτες ψηφιακοί ράγας και πρίζας


 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Ψηφιακοί ράγας

 

time_switch-dig

 

Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος

Με εφεδρεία

 

 

 

 

 

Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος

Με εφεδρεία

 

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
03730006 Torino 371 2 1 λεπτό 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                    220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Ισχύς:                                Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτιο 8A
Θερμοκρασία λειτουργίας:      -5°C έως +45°C
Μνήμες:                                       50
Διάρκεια εφεδρείας:                  150 ώρες

 

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
201490 CPU 35WU 2 1 λεπτό 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                  220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Ισχύς:                                 Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 2A
Θερμοκρασία λειτουργίας:     -5°C έως +45°C
Μνήμες:                                      20
Διάρκεια εφεδρείας:                 250 ώρες
 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Ψηφιακοί ράγας – mini

 

time_switch-dig-mini

 

Ημερήσιος

Με εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
201499 CPU 17WU 1 15 λεπτά 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                    220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Ισχύς:                                  Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 2A
Θερμοκρασία λειτουργίας:      -5°C έως +45°C
Μνήμες:                                       48
Διάρκεια εφεδρεία:                    250 ώρες
 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Πρίζας

 

time_switch-plug

 

Ημερήσιος

Χωρίς εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
16295006 TOP 400 S 15 λεπτά 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                    220 – 240 VAC, 50 Hz
Ισχύς:                             Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 2.5A
Θερμοκρασία λειτουργίας:     -10°C έως +55°C
Κίνηση:                                       Με κινητήρα synchro
 

time_switch-plug-standby

 

Ψηφιακός Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος

Με εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
16130001 TOP 500 1 λεπτό 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                  12-24-110-170-220-240 VAC, 50-60 Hz
Ισχύς:                              Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 2.5A
Θερμοκρασίας λειτουργίας:  -5°C έως +45°C (διαρκές φορτίο)
                                                 -5°C έως +55°C (διακεκομμένο φορτίο)
Μνήμες:                                     12
Διάρκεια εφεδρείας:                100 ώρες