Χρονοδιακόπτες μηχανικοί ράγας


 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Μηχανικοί ράγας

 

time_switch-mech

 

Ημερήσιος

Χωρίς εφεδρεία

 
 

Εβδομαδιαίος

Χωρίς εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
01280011 Torino 111 2.5 30 λεπτά 1
201461 SKU 35U 2 30 λεπτά 1

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
01280010 Torino 171 2.5 3 ώρες 1
201462 SKU 35WU 2 3 ώρες 1

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                    220 – 240 VAC
Ισχύς:                                 Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 4A
Θερμοκρασία λειτουργίας:     -25°C έως +55°C

 

time_switch-mech-standby

 

Ημερήσιος

Με εφεδρεία

 
 

Εβδομαδιαίος

Με εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
02280017 Torino 211 2.5 30 λεπτά 1
201471 QSU 35U 2 30 λεπτά 1

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
02280017 Torino 271 2.5 3 ώρες 1
201472 QSU 35WU 2 3 ώρες 1

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                      220 – 240 VAC
Ισχύς:                                 Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 4A
Θερμοκρασία λειτουργίας:       -25°C έως +55°C
Διάρκεια εφεδρείας:                   150 ώρες
 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Μηχανικοί ράγας – mini

 

time_switch-mech-mini

 

Ημερήσιος

Χωρίς εφεδρεία

 
 

Ημερήσιος

Με εφεδρεία

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
01060007 Torino 111 mini 1 30 λεπτά 1

 

 

Κωδικός Τύπος Θέσεις Ελάχιστος Χρόνος
Προγράμματος
Συσκευασία
02030005 Torino 211 mini 1 30 λεπτά 1

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Τάση λειτουργίας:                       220 – 240 VAC
Ισχύς:                                  Ωμικό φορτίο 16A, Επαγωγικό φορτίο 4A
Θερμοκρασία λειτουργίας:       -25°C έως +55°C
Διάρκεια εφεδρείας:                    50 ώρες