Ταινίες LED Dimmer

Κωδικός
Code
Watt Περιγραφή
Description
Τάση
Voltage
Προστασία έναντι εισροής
IP
Συσκευασία
Packaging
Θερμοκρασίες (Αποθήκευσης/Λειτουργίας)
Temperatures (Storage/Working)
LD-K96
96 Ρεοστάτης για ταινία LED 96W χειροκίνητος 12-24VDC IP20 1 20°C έως +60°C, -20°C έως +60°C
LD-W96
96 Ασύρματος ρεοστάτης με τηλεχειριστήριο για ταινία LED 96W 12-24VDC IP20 1 20°C έως +80°C, -20°C έως +60°C
LD-WT360
360 Ασύρματος ρεοστάτης με τηλεχειριστήριο αφής για ταινία LED 360W 12-24VDC IP20 1 20°C έως +80°C, -20°C έως +60°C
LD-WIR360
360 Ασύρματος ρεοστάτης και τηλεχειριστήριο για ταινία LED 360W 12-24VDC IP20 1 20°C έως +80°C, -20°C έως +60°C