Ταινίες LED Προφίλ Αλουμινίου

Κωδικός
Code
Περιγραφή
Description
Διαστάσεις
Dimensions
AL502 Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED έως 10mm Μ2000 X Π14.9 X Υ8.6 (mm)
502-PC Κάλυμμα προφίλ αλουμινίου Μ2000 X Π14.9 X Υ8.6 (mm)
502-PL Στήριγμα INOX για προφίλ αλουμινίου
502-SN Τερματικό κάλυμμα για προφίλ αλουμινίου
AL504B Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED έως 10mm Μ2000 X Π14.9 X Υ8.6 (mm)
504-PC Κάλυμμα προφίλ αλουμινίου Μ2000 X Π14.6 X Υ9.7 (mm)
504-PL Στήριγμα INOX για προφίλ αλουμινίου
504-SN Τερματικό κάλυμμα για προφίλ αλουμινίου
AL512 Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED έως 10mm Μ2000 X Π14.6 X Υ9.7 (mm)
512-PL Τερματικό κάλυμμα για προφίλ αλουμινίου Μ2000 X Π12.1 X Υ6.7 (mm)
AL601 Προφίλ αλουμινίου γωνιακό για ταινία LED έως 10mm Μ2000 X Π12.1 X Υ6.7 (mm)
601-PC Κάλυμμα προφίλ αλουμινίου Μ2000 X Π12.1 X Υ6.7 (mm)
601-PL Στήριγμα INOX για προφίλ αλουμινίου
601-SN Τερματικό κάλυμμα για προφίλ αλουμινίου
AL605 Προφίλ αλουμινίου χωνευτό για ταινία LED έως 10mm Μ2000 X Π15.8 X Υ15.8 (mm)
605-PC Κάλυμμα προφίλ αλουμινίου Μ2000 X Π24.5 X Υ12.2 (mm)
605-PL Στήριγμα INOX για προφίλ αλουμινίου
605-SN Τερματικό κάλυμμα για προφίλ αλουμινίου