Ταινίες LED Εξαρτήματα

Κωδικός
Code
Περιγραφή
Description
Συσκευασία
Packaging
Προστασία έναντι εισροής
IP
CC1-8
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED IP20 8mm 100 IP20
CC1-10
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED IP20 10mm 100 IP20
CC1-RGB
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED RGB IP20 10mm 100 IP20
CC2-8
Μούφα για ταινία LED IP20 8mm 100 IP20
CC2-10
Μούφα για ταινία LED IP20 10mm 100 IP20
CC2-RGB
Μούφα για ταινία LED RGB IP20 10mm 100 IP20
CC1-8-65
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED IP65 8mm 100 IP65
CC1-10-65
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED IP65 10mm 100 IP65
CC1-RGB-65
Ταχυσύνδεσμος για ταινία LED RGB IP65 10mm 100 IP65
CC1-RGB4-M
Μούφα αρσενική για ταινία LED 10mm RGB λευκή 100 IP20
CC1-RGB-F
Μούφα θηλυκή για ταινία LED 10mm RGB λευκή 100 IP20
CC2-RGB-65
Μούφα για ταινία LED RGB IP65 10mm 100 IP65
C-RGB4-M
Ταχυσύνδεσμος αρσενικός για ταινία LED 10mm RGB λευκός 100 IP20
C-RGB-F
Ταχυσύνδεσμος θηλυκός για ταινία LED 10mm RGB λευκός 100 IP20
CL-8
Μούφα 90 μοιρών για ταινία LED IP20 8mm 500 IP20
CL-10
Μούφα 90 μοιρών για ταινία LED IP20 10mm 500 IP20
CL-RGB
Μούφα 90 μοιρών για ταινία LED RGB IP20 10mm 500 IP20
CT-8
Μούφα ταυ για ταινία LED IP20 8mm 500 IP20
CT-10
Μούφα ταυ για ταινία LED IP20 10mm 500 IP20
CT-RGB
Μούφα ταυ για ταινία LED RGB IP20 10mm 500 IP20
C4-8
Μούφα σταυρός για ταινία LED IP20 8mm 500 IP20
C4-10
Μούφα σταυρός για ταινία LED IP20 10mm 500 IP20
C4-RGB
Μούφα σταυρός για ταινία LED RGB IP20 10mm 500 IP20
C-8-65
Μούφα για ταινία LED IP65 8mm 500 IP65
C-10-65
Μούφα για ταινία LED IP65 10mm 500 IP65
C-RGB-65
Μούφα για ταινία LED RGB IP65 10mm 500 IP65