Σύστημα Γραμμικού φωτισμού, Εξαρτήματα

Κωδικός
Code
Περιγραφή
Description
LMA001 Άγκυστρο επιτοίχιας τοποθέτησης
LMA002 Συρματόσχοινο ανάρτησης
LMA003 Αλυσίδα ανάρτησης
LMA004 Στυπιοθλήπτης
LTMA005 Τάπα
LMA013  Ρευματοδότης
LMA007-L1 Γωνιακός σύνδεσμος 90 μοιρών αριστερός
LMA007-L2 Γωνιακός σύνδεσμος 90 μοιρών δεξιός
LMA009-T7 Σύνδεσμος Ταυ