Στεγανά ερμάρια και πίνακες μεταλλικοί επίτοιχοι, IEC 60439-1, 60529, IP65


 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΜΕ ΡΑΓΑ DIN

 

outdoor_panel

 

Κωδικός Σειρές Διαστάσεις
Π Χ Υ Χ Β
VM 112 1X12 250X400X150
VM 212 2X12 400X400X150
VM 312 3X12 550X400X150
VM 318 3X18 550X500X150
VM 412 4X12 750X400X150
VM 418 4X18 750X500X150
VM 612 6X12 1050X400X150
VM 618 6X18 1050X500X150

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΜΕ ΡΑΓΑ DIN

ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

 

outdoor_panel_with_door

 

Κωδικός Σειρές Διαστάσεις
Π Χ Υ Χ Β
VM 112 G 1X12 250X400X150
VM 212 G 2X12 400X400X150
VM 312 G 3X12 550X400X150
VM 318 G 3X18 550X500X150
VM 412 G 4X12 750X400X150
VM 418 G 4X18 750X500X150
VM 612 G 6X12 1050X400X150
VM 618 G 6X18 1050X500X150

 

ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ ΡΑΓΑ DIN

 

 

outdoor_cabinet

 

Κωδικός Διαστάσεις
Π Χ Υ Χ Β
VL 252015 250X200X150
VL 403015 400X300X150
VL 504015 500X400X150
VL 302520 300X250X200
VL 403020 400X300X200
VL 504020 500X400X200
VL 604020 600X400X200
VL 806020 800X600X200
VL 1006020 1000X600X200
VL 1206020 1200X600X200
VL 806025 800X600X250
VL 1006025 1000X600X250
VL 1208025 1200X800X250
VL 806030 800X600X300
VL 1008030 1000X800X300
VL 1208030 1200X800X300
VL 1006040 1000X600X400
VL 1408040 1400X800X400