Μονταρισμένοι Πίνακες Εσωτερικών Εγκαταστάσεων


 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

5 ΓΡΑΜΜΩΝ

 

 

VARIO

 

Κωδικός Σειρές Ρελέ
VU 217 EA 2 ΟΧΙ
VU 217 ER 2 ΝΑΙ

 

 

ΔΕΛΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ

 

Κωδικός Σειρές Ρελέ
VU 243 GMA 2 ΟΧΙ
VU 344 GMA 3 ΟΧΙ
VU 243 GMD 2 ΝΑΙ
VU 344 GMD 3 ΝΑΙ

 

 

ΔΕΛΤΑ

 

Κωδικός Σειρές Ρελέ
VU 243 GA 2 ΟΧΙ
VU 344 GA 3 ΟΧΙ
VU 243 GD 2 ΝΑΙ
VU 344 GD 3 ΝΑΙ

 

 

ΟΛΥΜΠΟΣ

 

Κωδικός Σειρές Ρελέ
VU 232 GA 2 ΟΧΙ
VU 333 GA 3 ΟΧΙ
VU 232 GD 2 ΝΑΙ
VU 333 GD 3 ΝΑΙ

 

mounted_panel

mounted_panel_2

mounted_panel_3

Περιλαμβάνουν:


 

  • 1 Γενικό διακόπτη 40A μονοπολικό
  • 1 Γενική ασφάλεια 40A
  • 1 Ασφαλειοδιακόπτη 20A χειρισμού
  • 1 Ασφαλειοδιακόπτη 25A χειρισμού
  • 2 Ενδεικτικές λυχνίες
  • 2 Ασφάλειες 10A μονοπολικές
  • 1 Ασφάλεια 16A μονοπολική