Επιτηρητές τάσης, Μονοφασικοί, Τριφασικοί


 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

8A

Αναλογικοί

Μονοφασικοί

Κωδικός Θέσεις Επαφές Περιγραφή Ελεγχόμενη Περιοχή (V) Τροφοδοσία (V)
HRN-33 1 1 Ρύθμιση 0-10 sec. Επιτηρεί βάση Umax & % Unim 48-276V 48-276VAC

8A

Αναλογικοί

Τριφασικοί

Κωδικός Θέσεις Επαφές Περιγραφή Ελεγχόμενη Περιοχή (V) Τροφοδοσία (V)
HRN-54 1 1 Ακολουθία φάσεων και σφάλμα, άνω και κάτω όρια. 300-380V δίκτυο
HRN-55 1 1 Ακολουθία φάσεων και σφάλμα, χωρίς ουδέτερο για 3X400/230V δίκτυο
HRN-57 1 1 Σφάλμα φάσεων, υπέρταση και υπόταση, ρύθμιση άνω και κάτω ορίου ανεξάρτητα, για 3X400V 300-380V δίκτυο
Κωδικός Θέσεις Επαφές Περιγραφή Ελεγχόμενη Περιοχή (V) Τροφοδοσία (V)
HRN-57N 1 1 Σφάλμα φάσεων, υπέρταση και υπόταση, ρύθμιση άνω και κάτω ορίου ανεξάρτητα, απομόνωση ουδετέρου, για 3X400/230V 170-220V δίκτυο
HRN-54N 1 1 Ακολουθία φάσεων και σφάλμα, άνω και κάτω όρια. 300-380V δίκτυο
HRN-55N 1 1 Ακολουθία φάσεων και σφάλμα, με ουδέτερο για  3X400/230V δίκτυο