Αυτόματοι κλιμακοστασίου, ρελέ


 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

staircase_auto-er116te

 

Κωδικός Επαφές Ύψος Χρόνος Ρύθμισης Συσκευασία
ER 116TE 1(A) 60 0.5″ – 12′ 12

staircase_auto-crm4

 

Κωδικός Επαφές Ύψος Χρόνος Ρύθμισης Συσκευασία
CRM-4 1(AK) 90 0.5″ – 10′ 1

staircase_auto-crm42

 

Κωδικός Επαφές Ύψος Χρόνος Ρύθμισης Συσκευασία
CRM-42 (prog) 1(A) 90 0.5″ – 10′ 1

 

Αυτόματος κλιμακοστασίου CRM-42


3 θέσεις λειτουργίας (ON, AUTO, PROG)

  • Στη θέση ON τον τοποθετούμε όταν θέλουμε να κάνουμε εργασίες και τα φώτα να παραμείνουν αναμμένα συνεχώς
  • Στη θέση AUTO τον τοποθετούμε όταν θέλουμε να λειτουργεί κανονικά και ανάλογα με τον χρόνο που έχουμε επιλέξει να παραμένουν τα φώτα αναμμένα.
  • Στη θέση PROG τον τοποθετούμε όταν θέλουμε τα φώτα να ανάψουν και να παραμείνουν αναμμένα ανάλογα με το πόσες φορές έχουμε πατήσει το μπουτόν ενεργοποίησης πολλαπλασιαζόμενο με τον χρόνο που έχουμε επιλέξει για να ανάβουν. Δηλαδή, εάν έχουμε επιλέξει τα φώτα να μένουν αναμμένα για 3 λεπτά, κάθε πάτημα που θα κάνουμε στο μπουτόν αυτό θα πολλαπλασιάζεται. Επίσης όταν δεν θέλουμε να παραμείνουν τα φώτα αναμμένα απλά κρατάμε το μπουτόν πατημένο και αυτά σβήνουν.

Προειδοποίηση όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου σβησίματος στα 40 και 30 δευτερόλεπτα πριν το οριστικό σβήσιμο των φώτων με στιγμιαίο αναβωσβήσιμο αυτών.

Δυνατότητα σύνδεσης έως 100 ενδεικτικών μπουτόν τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τα 100mA.

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ayto_set_up_switch

 

1P

 

 

2P

 

Κωδικός Πηνίο VAC Επαφές Θέσεις Συσκευασία
ER116SA2 12 1A 1 10
ER116SA4 24 1A 1 10
ER116SA9 230 1A 1 10

 

Κωδικός Πηνίο VAC Επαφές Θέσεις Συσκευασία
ER216SA2 12 2A 1 10
ER216SA4 24 2A 1 10
ER216SA9 230 2A 1 10
ER216SD2 12 1A+1K 1 10
ER216SD4 24 1A+1K 1 10
ER216SD9 230 1A+1K 1 10
ER216SB9 230 2K 1 10